Om Hörte Hamn

Hörte hamn är belägen vid Skånes sydkust. Hamnen tillhörde Malmöhus Läns Ålfiskarförening fram till 1969, då den skänktes till hamnföreningen. På senare tid har hamnen dominerats av fritidsfiskare. Hamnen är grund och yrkesfiske i hamnen bedrivs ej för närvarande. Intill hamnen låg förr ett rökeri där det röktes prima ål. Det är ej längre i bruk.

I dag är hamnen ett andningshål i vår stressade vardag. I hamnen kan du ibland träffa på ett par påfåglar om du stannar till. Ror du utanför hamnen en sensommarkväll kan det hända att du får en följeslagare. Med jämna mellanrum, på behörigt avstånd, dyker ibland en säl upp och gör dej sällskap. Ibland solande på stenarna utanför hamnen, ligger den lugnt och stilla och betraktar omgivningen. Fågellivet runt Hörte hamn är rikt och fågelskådare är flitiga gäster i hamnen.

I en av de gamla nätbåtarna tar många en kopp kaffe och njuter av utsikten och havsluften. Vår ambition är att ha en levande hamn. Välkommen att stanna till närhelst ni har lust.

Fågelskådarhuset

Fågelskådarhuset är speciellt anpassat för fågelskådare i hamnen. Mot Östersjön finns ett stort glasparti och på bägge långsidorna finns skjutbara väggar för fri utsikt.

Huset är öppet för alla. Här finns turistinformation om Skurups kommun och olika besöksmål i närområdet. Det är en bra plats att fika på en regnig dag. På huset finns ett grönt sedumtak som anlagts i samarbete med Institutet för Gröna tak inom Ekostaden Augustenborg i Malmö.

Hösten 2021 placerades en permanent kikare söder om fågelskådarhuset för att besökare i hamnen även ska kunna betrakta fåglar på avstånd. Fem mindre kikare finns också tillgängliga om en skolklass besöker hamnen.

Fågelskådarhuset har utvecklats i nära samarbete med fågelskådare i hamnen som önskat en ostörd plats där de kan betrakta fågellivet åt olika håll men också kan finna skydd under tak en regnig dag.

Fågelskådarhuset har också varit räddningen för en person som välte med sin kajak utanför hamnen och som kunde använda huset för att torka innan färden gick vidare. Ett brudpar har också valt denna plats för sitt bröllop.