Bli medlem

Hörte hamnförening är en ideell förening som 
utvecklar hamnen. Som medlem är du med och bidrar till vår verksamhet och får ta del av våra erbjudanden.

I hamnen tillhandahåller vi båtplatser, uppställnngsplatser och bodplatser. Är du intresserad av medlemsskap, båt-, uppställnings- och/eller bodplats? Kontakta någon av våra hamnkaptener. Har 
vi inga lediga platser för tillfället är du välkommen att ställa dig i kö. Du kan alltid bli medlem.

Hamnkapten, Steve Andersson: 0706 07 17 36
V. Hamnkapten, Daniel Andersson: 0705 53 07 03

Prislista

Medlemsavgift: 200 kronor/år. Båtplats: 1100 kronor/år. Uppställningsplats: 500 kronor/år. Bodplats: 500 kronor/år.

Swisha din betalning

Skanna QR-koden ovan eller skriv in telefonnummer 1234738720 i appen Swish och skicka din betalning till Hörte hamnförening.