Hörte hamn i pressen

Skånskan, publicerad 6 juli 2013
Snart öppnar hamnhusets nya kafé. Det blir de lokala entreprenörerna som driver Abbekås mat & logi som ska servera förtäring i hamnhuset i Hörte. Nu är det inte lång tid kvar innan invigningen är ett faktum för det fem år långa projektet.

Ystad Allehanda, publicerad 13 maj 2013
Högtryck för Hörtes växande hamnförening. Hörte hamnförening har redan satt hamnen på kartan för byborna och genom extrainsatta fixardagar har färdigställandet av den nya mötesplatsen nu intensifierats. Snart kan de inte bara skryta med Sveriges sydligaste lövskog.

Ystad Allehanda, publicerad 2 november 2012
Hamnen klar nästa sommar. Det blev nya EU-pengar. Efter fyra års arbete kan hamnen i Hörte därför stå färdig lagom till nästa sommar. Fågeltorn, kafé, utbildningar, handikappanpassade vägar. Nästa sommar kan det bli verklighet.

Skurups tidning Inblick, publicerad v. 45 2011
Den gröna hamnen. Häromdagen strosade jag omkring i Hörte hamn med hamnföreningens engagerade ordförande Bertil Nilsson. Inte utan stolthet förevisade han mig alla de åtgärder som föreningens medlemmar, lokala företag, stöd från Skurups kommun genomfört med hjälp av bland annat Leaderpengar.

Skånskan, publicerad 23 september 2011
Hamnförening söker sponsorer till Hörte. Hamnhuset i Hörte blev dyrare än vad hamnföreningen räknat med. Nu hoppas man kunna hitta sponsorer för att finansiera färdigställandet.

Skurups tidning Inblick, publicerad v.7 2011
Stort kulturintresse i Dybäck. I Dybeck satsar man på ett kulturellt program. Dybecks byalag har anpassat sina aktiviteter efter önskemålen hos sina 140 medlemmar som kommer från Dybeck, Hörte, Östra Vemmenhög, Bingsmarken och Skateholm.

Ystad Allehanda, publicerad 10 nov 2010
Kafé i Hörte hamn ska locka turister. Försköningen av Hörte hamn fortsätter. Nu hoppas man kunna få ett kafé till   hamnen. Det gamla hamnkaptenshuset i Hörte hamn ska rustas upp. Huset ses som navet   för den framtida hamnen. En tillbyggnad för toaletter ska göras och   plåtfasaden tas bort för att få fram den gamla puts- och träfasaden.

Sydsvenska Dagbladet, publicerad 28 juli 2010
Om om inte hade funnits. Tänk om alla tunga handelsskepp som dagligen angör Trelleborg i stället seglat in i Hörte. Om 1890-talets statsmakter uppmärksammat en före detta överdirektörsassistent vid SJ hade det kunnat hända.

Ystad Allehanda, publicerad 3 juni2010
Pusselbitar på plats kring tavla.Pusselbitarna har så småningom fallit på plats efter YA:s artikel om tavlan av fiskare i Hörte hamn. Med läsarnas hjälp har omständigheterna kring dess tillblivande och tillverkare kunnat kartläggas. ”Så var det mysteriet löst”, säger motivet själv, fiskaren Arne Ekblad.

Ystad Allehanda, publicerad 25 maj 2010
Hörtes fiskehamn får ett lyft. Den lilla fiskehamnen i Hörte ska få en välbehövlig ansiktslyftning. Nyligen gav också länsstyrelsen klartecken till att muddra i hamn-inloppet. Djupgåendet behöver ökas från 0,80 meter till åtminstone 1,20 meter.

Ystad Allehanda, publicerad 16 maj 2010
Hörte hamn måste muddras. Det har hamnföreningen i Hörte kommit fram till. Djupgåendet i den lilla hamnen är vid lågvatten endast 80 centimeter och till och med mindre roddbåtar har svårt att ta sig in och ut i hamnen.

Skånskan, publicerad 9 maj 2010
Pengaregn över Hörte Hamnförening. 438 000 kronor från leaderprogrammet, 125 000 kronor från kommunen och privata bidrag på 138 000 kronor möjliggör för hamnföreningen att utveckla projektet Hörte Hamn – den gröna hamnen.

Lokaltidningen Skurup, publicerad 10 mars 2010
Hörte hamn rustas upp. Unga får sommarjobb när hamnen blir som ny. Redan i sommar kommer Hörte hamn att få ett lyft. Projektet Hörte – Den gröna  hamnen har fått närmare en halv miljon kronor av Leader Söderslätt för att göra  Hörte hamn till en levande hamn. 

Lokaltidningen, publicerad 9 mars 2010
Nu ska Hörte hamn blomstra. Redan i sommar kommer Hörte hamn att få ett lyft. Projektet Hörte – Den gröna  hamnen har fått närmare en halv miljon kronor av Leader Söderslätt för att göra  Hörte hamn till en levande hamn.

Lokaltidningen, publicerad 25 februari 2010
Hörte hamn ska bli grönare. Hörte hamnförening har fått pengar beviljade av Leader Söderslätt  för projektet  Hörte hamn – den gröna hamnen. 

Skånskan, publicerad 23 februari 2010
Hörte hamn ska rustas upp. En hamn och en å i Skurups kommun ska rustas upp med hjälp av EU-pengar har Leaderkontoret nyligen beslutat. 

Ystad Allehanda, publicerad 23 februari 2010
Stort EU-stöd till Hörte hamn. Det ser ut som om Hörte hamnförening får 438 000 kronor i EU-stöd för att rusta upp och utveckla hamnen. Det är lite mer än vad föreningen sökte. Beslutet ska nu formellt även godkännas av länsstyrelsen. 

Skånskan, publicerad 14 januari 2010
Hörte hamn ska få nytt liv. Fler båtplatser, färskvatten, fräsch båtramp, kulturarrangemang och utbildning i sjövett. Det är några av planerna för att göra hamnen levande.

Ystad Allehanda, publicerad 8 januari 2010
Hörte hamn får nytt liv. Hamnen i Hörte ska nu utvecklas ännu mer. Hamnföreningen behöver drygt 560 000 kronor för att förverkliga sina idéer och har nu fått klartecken för 125 000 kronor från kommunen.

Ystad Allehanda, publicerad 10 maj 2009
Hårt slit gör hamnen fin. Allt från gräsklippning och boulbanekrattning till hyttbyggen och murningsarbeten på piren – det jobbades minst sagt intensivt i Hörte hamn i går.

Ystad Allehanda, publicerad 7 januari 2009
Klart för nya bodar i hamnen i Hörte. Hörte hamnförening får tillstånd att sätta upp sju nya fiskebodar i hamnen. Länsstyrelsen ger dispens trots att det egentligen är strandskyddat område.

Skånskan, publicerad 6 januari 2009
Klartecken för att bygga nya fiskebodar. Länsstyrelsen har lämnat dispens för byggande av sju nya fiskebodar i hamnen i Hörte.

Ystad Allehanda, publicerad 15 september 2008
Fler fiskebodar i Hörte hamn. Hörte hamnförening ansöker nu om att få sätta upp fler fiskebodar. Dagens 10 ska utökas till 17. För att få del av de nya bodarna krävs att man redan har kajplats i hamnen.

Ystad Allehanda, publicerad 5 september 2008
Rara fåglar drog skådare. Två ytterst sällsynta fåglar upptäcktes i veckan på Sydkusten. Dels en tärnmås på flyttning från Arktis och en träsksångare från Ryssland.

Ystad Allehanda, publicerad 9 juli 2008
Krav på stopp för fiskodling avslås. Länsstyrelsen inhiberar inte bygglovet för torskodlingen i Hörte hamn. En granne hade begärt att beslutet skulle upphävas direkt.

Ystad Allehanda, publicerad 4 juli 2008
Granne motsätter sig torskodling i Hörte. Om en månad ska torskodlingen i Hörte vara i gång enligt planerna. Men det kan dra ut på tiden.

Ystad Allehanda, publicerad 20 maj 2008
Tälthall ska inrymma torskodlingen i Hörte. En tälthall på 10 gånger 20 meter. Så kommer projektet att odla torsk i Hörte hamn se ut till det yttre. Som YA kunde berätta för några veckor sedan kan Hörte få den första torskodlingen i landet. 

Ystad Allehanda, publicerad 12 maj 2008
Mycket som ska hända i Hörte hamn. Just nu är det mycket som ska hända i Hörte hamn. Det är inte bara Sveriges första torskodling som ska landa där.

Skånskan, publicerad 8 maj 2008
Fiskodling vid hamnen planeras. I dag, fredag, kommer Fredrik Bodecker till Skurup för att tillsammans med kommunledningen bese Hörte hamn. Det är Fredrick Bodecker som vill starta en fiskodling vid hamnen.

Sydsvenska Dagbladet, publicerad 3 maj 2008
Torskodling planeras  vid Skånes kust. Landets första kommersiella torskodling planeras i Hörte på den skånska sydkusten. Fiskeriverket och länsstyrelsen i Skåne välkomnar projektet. Hösten 2010 kan de första odlade torskarna vara färdiga för slakt.

Ystad Allehanda, publicerad 2 maj 2008
Första torskodlingen planeras i Hörte hamn. En torskodling planeras att starta till sommaren i Hörte hamn. Odlingen blir i så fall den första och enda i hela Sverige.

Ystad Allehanda, publicerad 22 februari 2008
Hamnen i Hörte på väg att rustas upp.Hörte hamn har slumrat lite av en Törnrosasömn de senaste åren men nu ska det bli mer liv i det gamla fiskeläget. En ny hamnförening bildades i höstas och den har stora planer för hamnen. Först ska man dock börja med att muddra hamnen.