Ordningsregler

Hörte hamn ägs och förvaltas av Hörte hamnförening, en ideell förening, vars huvudsyfte är att förvalta och vårda Hörte hamn. För allas trivsel förväntar vi oss att medlemmar och besökare följer nedanstående ordningsföreskrifter och visar hänsyn gentemot varandra och naturen.

Ansvar

 • Båtägaren ansvarar själv för all skötsel så som förtöjning, länstömning, upptagning m.m.

Förtöjning av båt

 • Båten ska vara utrustad med beslag som gör att den kan förtöjas på ett säkert sätt.
 • Tågvirke ska vara dimensionerat på sådant sätt att det motsvarar båtens vikt m.m.
 • Förtöjningen ska vara så kraftig och väl monterad att den håller för extra stora påkänningar, t.ex. vid extremt hårt väder.
 • Kontrollera regelbundet båtens och förtöjningens skick, länspumpa båten.
 • Vid påpekandet om bristfällig förtöjning från styrelsen eller därifrån utsedd person ska bristerna åtgärdas omgående.
 • Kvarstår bristerna eller situationen är akut vidtar styrelsen eller därifrån utsedd person åtgärder för att säkra förtöjningen alt. upptagning av båt.
 • Alla kostnader debiteras båtägaren.

Rekommenderad förtöjningstabell

Tågvirket i tabellen är ”Polyester” avsett för förtöjning av båt.

 • Båtvikt <500kg – tågvirke Ø14mm – brottgräns 3700 kg
 • Båtvikt <1000kg – tågvirke Ø16mm – brottgräns 4500 kg
 • Båtvikt <2000kg – tågvirke Ø18mm – brottgräns 5800 kg
 • Båtvikt <3000kg – tågvirke Ø20mm – brottgräns 7300 kg

Försäkring

 • Alla båtar måste vara försäkrade med minst ansvarsförsäkring.
 • Avsaknad av minst ansvarsförsäkring för båten medför upptagning av båten omgående, sker detta inte frivilligt, genomförs upptagningen av föreningen.
 • Alla kostnader som uppstår i samband med ovan betalas av båtägaren.

Ordning och reda

 • Håll rent och ordning kring din kajplats, bodplats eller uppställningsplats för båt på hamnplan.

Camping och övernattning

 • Ett allmänt förbud finns mot camping/övernattning i tält, husvagn, husbil eller övernattning i bodarna.
 • Hörte hamnförenings tomt (Dybäck 46:5) är klassad som industritomt och då gäller ett generellt förbud mot övernattning. Allt enligt byggnadsnämnden och miljönämnden i Skurups kommun.

Avvikelser från ordningsregler

 • I enlighet med föreningens stadgar kan en persons medlemskap, kajplats, bodplats eller uppställningsplats för båt på hamnplan uteslutas/upphöra. Se Hörte hamnförenings stadgar.

Styrelsen Hörte hamnförening