Svanpar i hamnen 2009

Ett svanpar i Hörtehamn. Bilderna tagna av Joel Nilsson.