Arbetsdagar 2013

Vi samlades flera gånger under året 2013 tillsammans med föreningsmedlemmar för att arbeta i hamnen. Flera medlemmar deltog i aktiviter under dagen. Hamnhuset blev mer och mer färdigt.